właściciel marek
Grupa Design Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 30-835 Kraków, ul. Leonida Teligi 26/37 KRS 0000471360 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) NIP: 6793093932 Wysokość kapitału zakładowego 10 000 zł

biuro@grupadesignplus.eu